Jezus zei: “U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand.” Maar is het in dit wetenschappelijke tijdperk nog wel mogelijk om God lief te hebben met heel je verstand? Zijn geloven en nadenken niet twee héle verschillende dingen? Op deze site wordt betoogd dat er geen conflict is tussen geloven en je verstand gebruiken. Geloof en ratio gaan juist hand in hand.

Vergist het Evangelie van Lukas zich over de volkstelling?

We kennen allemaal het kerstverhaal: Jozef en Maria trokken naar Bethlehem vanwege de volkstelling onder keizer Augustus. Maar volgens historische bronnen kan deze volkstelling pas zo’n 14 jaar ná de geboorte van Jezus hebben plaatsgevonden. Is dit een historische blunder in het Evangelie van Lukas? Laten we eens kijken wat er écht staat. Lees verder

De vernietiging van de tempel en de datering van het NT

In 70 n.Chr. vernietigden de Romeinen de tempel in Jeruzalem. Dit was voor Joden de meest rampzalige gebeurtenis in de eerste eeuw. Ook christenen voelden de impact. Als de nieuwstestamentische boeken ná die tijd zijn geschreven, zou je verwachten dat ze deze gebeurtenis zouden vermelden. Is dat het geval? Hoe zit het met Jezus’ profetie dat geen steen op de andere gelaten zou worden? Lees verder

Staan er kopieerfouten in de Bijbel?

Van geen enkel Bijbelboek is het origineel (de ‘autograaf’) bewaard gebleven. We moeten het doen met kopieën van kopieën. En tijdens dat kopieerproces zijn er helaas fouten ingeslopen. De kopiën waarop onze Bijbelvertalingen zijn gebaseerd, bevatten dus kopieerfouten. Hoe erg is dat? Is de Bijbel nog wel te vertrouwen? Lees verder

Is het Nieuwe Testament geschreven door ghostwriters?

Traditioneel geloven christenen dat het NT is geschreven door mensen zoals Johannes, Paulus en Petrus. Maar critici stellen dat bijv. de brieven van Paulus teveel van elkaar verschillen in woordgebruik en schrijfstijl om te zijn geschreven door dezelfde auteur. De oplossing: veel van de nieuwtestamentische boeken zijn geschreven door ghostwriters. Lees verder

Wie versloeg Goliath?

We kennen allemaal het verhaal van de jonge David die met een slinger de reus Goliath versloeg. Maar volgens 2 Samuël 21:19 was het niet David, maar Elchanan die de Filistijnse kampvechter doodde. Is dit een contradictie in de Bijbel? Erger nog, toont deze passage aan dat het verhaal over Davids heroïsche overwinning op Goliath maar is verzonnen om Davids status nog legendarischer te maken? Lees verder

Arjen Lubach vs. Gert-Jan Segers

‘Geloven? Doe maar thuis!’ Over die stelling debatteerden cabaratier Arjen Lubach en CU-fractievoorzitter Gertjan Segers maandagavond 27 februari in een overvolle Pieterskerk in Leiden. Het was een fel debat, waarbij de heren elkaar af en toe flink in het nauw wisten te drijven. Nico Steen van geloofsverdediging.nl was erbij en doet verslag. Lees verder

Is het netvlies dom ontworpen?

In ons netvlies liggen de staafjes en kegeltjes die licht omzetten in elektrische signalen. Dit signaal wordt door zenuwen doorgegeven aan de hersenen. Het is een briljant ontwerp, maar er is toch iets vreemds mee aan de hand. Het netvlies zit namelijk achterstevoren! Waarom zou een intelligente Ontwerper het zo raar in elkaar zetten? Is het ‘domme’ ontwerp van het netvlies een argument tegen een Schepper? Lees verder