Jezus zei: “U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand.” Maar is het in dit wetenschappelijke tijdperk nog wel mogelijk om God lief te hebben met heel je verstand? Zijn geloven en nadenken niet twee héle verschillende dingen? Op deze site wordt betoogd dat er geen conflict is tussen geloven en je verstand gebruiken. Geloof en ratio gaan juist hand in hand.

Summerschool geloofsverdediging

Wie heeft de Bijbel samengesteld? Zijn er argumenten voor de betrouwbaarheid? Hoe zit het met evolutie? Met de islam? Hoe kom je als gelovige je (wetenschappelijke) opleiding door? En kun je in het huidige tijdperk van diversiteit nog steeds zeggen dat het christendom “het enige ware geloof” is? Kom naar onze summerschool voor christelijke studenten! Lees verder

Enquête geloofstwijfel

Welke vragen leven er zoal onder christelijke studenten? En als ze twijfels hebben, wat is daar dan het effect van? Afgelopen jaar heeft Geloofsverdediging.nl een enquête gehouden over geloofstwijfel onder leden van christelijke studentenverenigingen. De resultaten worden hier gepresenteerd. Lees verder

Hoe feitelijk is De Da Vinci Code?

Maar liefst 80 miljoen exemplaren gingen er over de toonbank. Het daverende succes van De Da Vinci Code lag niet alleen aan de pakkende schrijfstijl, maar ook aan de prikkelende complottheorie die in het boek gepresenteerd werd. Volgens het boek was Jezus getrouwd met Maria Magdalena en hadden ze samen een kind. De Kerk heeft gepoogd dit in de doofpot te stoppen middels boekverbrandingen en moordpartijen… Lees verder

Vergist het Evangelie van Lukas zich over de volkstelling?

We kennen allemaal het kerstverhaal: Jozef en Maria trokken naar Bethlehem vanwege de volkstelling onder keizer Augustus. Maar volgens historische bronnen kan deze volkstelling pas zo’n 14 jaar ná de geboorte van Jezus hebben plaatsgevonden. Is dit een historische blunder in het Evangelie van Lukas? Laten we eens kijken wat er écht staat. Lees verder

De vernietiging van de tempel en de datering van het NT

In 70 n.Chr. vernietigden de Romeinen de tempel in Jeruzalem. Dit was voor Joden de meest rampzalige gebeurtenis in de eerste eeuw. Ook christenen voelden de impact. Als de nieuwstestamentische boeken ná die tijd zijn geschreven, zou je verwachten dat ze deze gebeurtenis zouden vermelden. Is dat het geval? Hoe zit het met Jezus’ profetie dat geen steen op de andere gelaten zou worden? Lees verder

Staan er kopieerfouten in de Bijbel?

Van geen enkel Bijbelboek is het origineel (de ‘autograaf’) bewaard gebleven. We moeten het doen met kopieën van kopieën. En tijdens dat kopieerproces zijn er helaas fouten ingeslopen. De kopiën waarop onze Bijbelvertalingen zijn gebaseerd, bevatten dus kopieerfouten. Hoe erg is dat? Is de Bijbel nog wel te vertrouwen? Lees verder

Is het Nieuwe Testament geschreven door ghostwriters?

Traditioneel geloven christenen dat het NT is geschreven door mensen zoals Johannes, Paulus en Petrus. Maar critici stellen dat bijv. de brieven van Paulus teveel van elkaar verschillen in woordgebruik en schrijfstijl om te zijn geschreven door dezelfde auteur. De oplossing: veel van de nieuwtestamentische boeken zijn geschreven door ghostwriters. Lees verder