Stichting Apologica

Stichting Apologica is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), die zich ten doel stelt apologetische kennis en vaardigheden te promoten binnen het Nederlands taalgebied. Dit doet zij door middel van cursussen, lezingen en haar website Geloofsverdediging.nl.

Het bestuur van St. Apologica wordt gevormd door:

  • Evelina Jorritsma-Buijink (voorzitter).
  • Gerdien Bos-Groenendijk (secretaris).
  • Marcel Vroegop (penningmeester).

Overzichten

 

Share