De Bijbel – historische betrouwbaarheid

“Bijbel” betekent “bibliotheek”. Het is een bundeling van 66 boeken. Het is de invloedrijkste verzameling van boeken ter wereld.

De komende maanden zullen hier artikelen geplaatst worden over de historische betrouwbaarheid van het Bijbelse bronmateriaal.

Voor vragen over het goddelijke gezag van de Bijbel, zie De Bijbel – Gods Woord.

Tot nu toe hebben we hier nog maar twee artikelen:

Hoe weten we wanneer de Bijbelboeken zijn geschreven?
Datum: 15 februari 2017 / Auteur: Nico Steen / Niveau: 

Is het Nieuwe Testament geschreven door ghostwriters?
Datum: 11 maart 2017 / Auteur: Nico Steen / Niveau: 

De vernietiging van de tempel en de datering van het NT
Datum: 19 mei 2017 / Auteur: Nico Steen / Niveau: 

Vergist het Evangelie van Lukas zich over de volkstelling?
Datum: 19 juni 2017 / Auteur: Nico Steen / Niveau: 

Share