Contradicties
Hoe laat werd Jezus gekruisigd?
".the_title( )."
Staan er kopieerfouten in de Bijbel?
".the_title( )."
Wie versloeg Goliath?
".the_title( )."
Wiens dochter was Maächa?
".the_title( )."
Wat stond er op het opschrift?
".the_title( )."