Wanneer vond de oorlog tussen Asa en Baësa plaats?

Vermeende contradictie tussen 1 Koningen 16:8 en 2 Kronieken 16:1.

1 Koningen 16:8
In het zesentwintigste jaar van Asa, de koning van Juda, werd Ela, de zoon van Baësa, koning over Israël, in Tirza, en hij regeerde twee jaar.

2 Kronieken 16:1
In het zesendertigste jaar van de regering van Asa trok Baësa, de koning van Israël, op tegen Juda, en bouwde Rama uit, om niemand meer toe te laten het land uit te gaan en naar Asa, de koning van Juda, te gaan.

Probleem: Volgens 2 Kronieken vond deze oorlog tussen Baësa (koning van Israël) en Asa (koning van Juda) plaats in het 36ste jaar van de regering van Asa. Maar volgens 1 Koningen 16:8 stierf Baësa al in het 26ste jaar van Asa’s regering. Toen werd hij immers door zijn zoon opgevolgd. Hoe kun je een oorlog voeren als je al tien jaar dood bent?

Antwoord: Er zijn twee mogelijkheden. 1) De contradictie is ontstaan door een kopieerfout. De befaamde commentatoren Keil en Delitzsch hangen deze hypothese aan. Ze geven aan dat de letters voor 30 en 10 enigszins op elkaar leken in het Klassiek Hebreeuws. Oorspronkelijk zou er in 2 Kron. 16:1 dus geen 36 maar 16 hebben gestaan.

2) Met “het zesendertigste jaar van de regering van Asa” wordt eigenlijk bedoeld: “het zesendertigste jaar van het koninkrijk van Asa”. Oftewel, het 36ste jaar van het bestaan van het Koninkrijk Juda. Het Koninkrijk Juda bestond 20 jaar toen Asa aan de macht kwam, dus het 36ste jaar van het koninkrijk is het 16de jaar van de regering van Asa. Dit is een mogelijke oplossing, want het Hebreeuwse woord voor ‘regering’ is ‘malkuwth’, wat ook ‘koninkrijk’ kan betekenen. Toegeven, dat is meestal niet de manier waarop de schrijver van het boek Kronieken dat woordje gebruikt.

  Terug naar het overzicht: Fouten en contradicties in de Bijbel.

Share