Wat was de inhoud van de bronzen zee?

Vermeende contradictie tussen 1 Koningen 7:26 en 2 Kronieken 4:5.

1 Koningen 7:26
En zijn dikte was een handbreed en zijn rand had de vorm van de rand van een beker, als een leliebloesem. Hij kon tweeduizend bath bevatten.

2 Kronieken 4:5
En zijn dikte was een handbreed en zijn rand had de vorm van de rand van een beker, als een leliebloesem. Hij kon drieduizend bath bevatten.

Probleem: Kon de ‘zee’ nou 2000 of 3000 bath bevatten?

Antwoord: Strikt genomen is dit geen contradictie. Als een waterbak 3 liter kan bevatten, kan het natuurlijk ook 2 liter bevatten. Als dit je nog niet tevreden stelt, zijn er drie mogelijke oplossingen voor deze schijnbare contradictie.

Mogelijkheid #1: Er zou sprake kunnen zijn van een kopieerfout. De Hebreeuwse letter gimel (getalswaarde: 3) lijkt vrij veel op de letter beth (getalswaarde: 2), dus een kopiist kan dit gemakkelijk verkeerd gelezen hebben.

Mogelijkheid #2: Maten kunnen over de tijd veranderen. Het boek Kronieken is ruim 200 jaar ná het boek Koningen geschreven. Het is mogelijk dat een ‘bath’ in de tijd van Kronieken (ná de Babylonische ballingschap) kleiner was dan in de tijd van Koningen. Toegegeven, deze oplossing is puur speculatief: er is geen onafhankelijk bewijsmateriaal voor een verandering van deze inhoudsmaat.

Mogelijkheid #3: De zinsconstructie is in de twee teksten net een beetje anders. 2 Kronieken 4:5 bevat een extra werkwoord dat niet voorkomt in 1 Koningen 7:26, namelijk ‘chazaq’, waardoor het een beetje een vreemde zinsopbouw is. (De HSV wijdt hier deze voetnoot aan: “Letterlijk: Die bathen vast kon houden; drieduizend kon hij bevatten.”) Op basis van dit extra werkwoordje merken sommigen op dat 2 Kronieken 4:5 de maximale capaciteit vermeldt, terwijl 1 Koningen 7:26 ons vertelt hoeveel water er werkelijk in zat.

  Terug naar het overzicht: Fouten en contradicties in de Bijbel.

Share