2 Samuël

Index van vermeende fouten en contradicties in 2 Samuël.

2 Samuël 6:6 vs. 1 Kronieken 13:9 – De dorsvloer van Nakon of van Kidon?

2 Samuel 8:4 vs. 1 Kronieken 18:4 – Hoeveel wagens en ruiters nam David gevangen?

2 Samuel 10:18 vs. 1 Kronieken 19:18 – Waaruit bestond het leger van de Arameeërs?

2 Sam 21:19 vs. 1 Sam 17 – Wie versloeg Goliath?

2 Samuel 24:1 vs. 1 Kronieken 21:1 – Wie zette David aan tot de volkstelling, God of Satan?

2 Samuel 24:13 vs. 1 Kronieken 21:11-12 – Drie of zeven jaar hongersnood?

  Terug naar het overzicht: Fouten en contradicties in de Bijbel.

Share