Hoeveel mannen uit de omgeving van de koning?

Vermeende contradictie tussen 2 Koningen 25:19 en Jeremia 52:25.

2 Koningen 25:19
En uit de stad nam hij een hoveling mee die over de strijdbare mannen aangesteld was, en vijf mannen uit degenen die het aangezicht van de koning mochten zien, die in de stad werden aangetroffen, met de schrijver van de bevelhebber van het leger, die ten behoeve van de oorlog de bevolking van het land inschreef, en zestig man uit de bevolking van het land, die in de stad aangetroffen werden.

Jeremia 52:25
En uit de stad nam hij een hoveling mee die over de strijdbare mannen aangesteld was, en zeven mannen uit degenen die het aangezicht van de koning mochten zien, die in de stad werden aangetroffen, met de schrijver van de bevelhebber van het leger, die ten behoeve van de oorlog de bevolking van het land inschreef, en zestig man van de bevolking van het land, die binnen de stad werden aangetroffen.

Probleem: Volgens 2 Koningen werden er vijf mannen meegenomen, maar volgens Jeremia zeven.

Antwoord: Een vroege kopieerfout schijnt de enige oplossing, aangezien ook de Septuagint deze contradictie bevat. Ook de Dode Zeerollen bieden geen uitkomst, want beide passages zijn niet in de Dode Zeerollen bewaard gebleven. Dit is één van de weinige gevallen waarin we niet kunnen bepalen welk getal correct is en welke niet, aangezien beiden even waarschijnlijk zijn. Gelukkig betreft het geen belangrijk christelijk doctrine, dus uiteindelijk heeft dit weinig impact.

  Terug naar het overzicht: Fouten en contradicties in de Bijbel.

Share