Werden de Emmaüsgangers geloofd?

Vermeende contradictie tussen Markus 16:12-13 en Lukas 24:34.

Markus 16:12-13
12 En daarna is Hij in een andere gedaante geopenbaard aan twee van hen, terwijl zij wandelden en naar het veld gingen.
13 Ook zij gingen het aan de anderen berichten; maar zij geloofden ook hen niet.

Lukas 24:33-34
33 En op datzelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem, en vonden de elf discipelen en hen die bij hen waren, bijeen.
34 Die zeiden: De Heere is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen.

Probleem: Volgens Markus werden de twee mannen niet geloofd door de discipelen, maar volgens Lukas waren de discipelen reeds overtuigd van de opstanding.

Antwoord: De geschiedenis in Lukas 24 gaat over de Emmaüsgangers, maar Markus 16:12-13 hoeft niet over dezelfde gebeurtenis te gaan. Er zijn overeenkomsten tussen de twee verhalen (ze waren met z’n tweeën buiten de stad aan het wandelen, en Jezus verscheen in een andere gedaante). Maar er zijn ook verschillen. Volgens Markus 16:12 waren ze op weg naar ‘het land’ (niet naar Emmaüs); volgens de Naardense vertaling waren ze op weg naar ‘de akker’. En ze werden niet geloofd, terwijl de Emmaüsgangers wel werden geloofd.

Je kunt niet op basis van de overeenkomsten zeggen dat deze verhalen dezelfde gebeurtenis betreffen, en tegelijkertijd op grond van de verschillen concluderen dat de verhalen tegenstrijdig zijn.

Verder moet er nog opgemerkt worden dat het einde van Markus 16 (vanaf vers 9) in veel handschriften mist, en mogelijkerwijs dus geen onderdeel uitmaakte van het oorspronkelijke Evangelie van Markus. Fouten in deze passage zijn dus niet per se problematisch voor de goddelijke inspiratie van de oorspronkelijke geschriften.

  Terug naar het overzicht: Fouten en contradicties in de Bijbel.

Share