Exodus

Index van vermeende fouten en contradicties in Exodus.

Exodus 3:22 vs. Exodus 20:15 – Is stelen nou verboden of niet?

Exodus 15:3 vs. Romeinen 15:33 – Een God van vrede of een God van geweld?

Exodus 20:5 vs. Ezechiël 18:20 – Straft God de kinderen van onrechtvaardige ouders?

Exodus 20:13 vs. 1 Samuel 15:3 – Is doodslag toegestaan?

Exodus 31:17 (en 20:11) vs. Jesaja 40:28 – Wordt God moe?

Exodus 33:20 vs. Genesis 32:30 – Kunnen we het aangezicht van God zien?

  Terug naar het overzicht: Fouten en contradicties in de Bijbel.

Share