Mogen we alles eten?

Vermeende contradictie tussen Genesis 9:3 en Deuteronomium 14:8.

Genesis 9:3
Alles wat zich roert, wat leeft, zal u tot spijze zijn; Ik heb het u alles gegeven evenals het groene kruid.

Deuteronomium 14:8
Ook het zwijn, omdat het wel gespleten hoeven heeft, maar niet herkauwt; onrein zal het voor u zijn. Van hun vlees zult gij niet eten en hun aas zult gij niet aanraken.

Probleem: Volgens Genesis mogen we alles eten, maar volgens Deuteronomium alleen de reine dieren.

Antwoord: In Genesis 9:3 staat wat God zei tegen Noach en zijn nakomelingen. Dit behoort tot de Noachitische wetten, waar alle mensen zich aan moeten houden. We zijn immers allemaal nakomelingen van Noach. In de tijd van Mozes kwamen er nieuwe wetten bij (o.a. die in Deuteronomium) die echter specifiek voor de Israëlieten golden. De Israëlieten mochten dus alleen reine dieren eten, terwijl de heidenen alle dieren mogen eten. Hier is geen sprake van een contradictie, maar van verschillende wetten voor verschillende groepen mensen.

  Terug naar het overzicht: Fouten en contradicties in de Bijbel.

Share