Johannes

Index van vermeende fouten en contradicties in het Evangelie van Johannes.

Johannes 1:21 vs. Mattheüs 11:13-14 – Was Johannes de Doper Elia?

Johannes 19:14 vs. Markus 15:25 – Hoe laat werd Jezus gekruisigd?

Johannes 19:19 vs. Mat. 27:37 vs. Mar. 15:26 vs. Luk. 23:38 – Wat stond er op het opschrift?

Johannes 19:39 vs. Mat. 28:1 vs. Mar. 16:1 & Luk. 24:1 – Waarom gingen de vrouwen naar het graf?

Johannes 20:12 vs. Mat. 28:2 vs. Mar. 16:5 vs. Luk. 24:4 – Hoeveel engelen waren er?

Johannes 20:18 & Mat. 28:8 & Luk. 24:9 vs. Mar. 16:8 – Vertelden de vrouwen het, of niet?

Johannes 20:24 vs. Mar. 16:14 vs. 1 Kor. 15:5 – Aan hoeveel discipelen verscheen Jezus?

  Terug naar het overzicht: Fouten en contradicties in de Bijbel.

Share