Markus

Index van vermeende fouten en contradicties in het Evangelie van Markus.

Markus 6:5 vs. Mattheüs 28:18 – Heeft Jezus alle macht?

Markus 6:45 vs. Lukas 9:10 – Waar vond de eerste wonderbare spijziging plaats?

Markus 11:1 – Worden Bethfagé en Bethanië hier door elkaar gehaald?

Markus 13:2 – Is deze profetie over de vernietiging van de tempel achteraf verzonnen?

Markus 15:25 vs. Johannes 19:14 – Hoe laat werd Jezus gekruisigd?

Markus 15:26 vs. Mat. 27:37 vs. Luk. 23:38 vs. Joh. 19:19 – Wat stond er op het opschrift?

Markus 16:1 & Luk. 24:1 Mat. 28:1 vs. Joh. 19:39 – Waarom gingen de vrouwen naar het graf?

Markus 16:5 vs. Mat. 28:2 vs. Luk. 24:4 vs. Joh. 20:12 – Hoeveel engelen waren er?

Markus 16:8 vs. Mat. 28:8 & Luk. 24:9 & Joh. 20:18 – Vertelden de vrouwen het, of niet?

Markus 16:14 vs. Joh. 20:24 vs. 1 Kor. 15:5 – Aan hoeveel discipelen verscheen Jezus?

Markus 16:12-13 vs. Lukas 24:34 – Werden de Emmaüsgangers geloofd?

  Terug naar het overzicht: Fouten en contradicties in de Bijbel.

Share