Mattheüs

Index van vermeende fouten en contradicties in het Evangelie van Mattheüs.

Mattheüs 11:13-14 vs. Johannes 1:21 – Was Johannes de Doper Elia?

Mattheüs 24:2 – Is deze profetie over de vernietiging van de tempel achteraf verzonnen?

Mattheüs 27:37 vs. Mar. 15:26 vs. Luk. 23:38 vs. Joh. 19:19 – Wat stond er op het opschrift?

Mattheüs 28:1 vs. Mar. 16:1 & Luk. 24:1 vs. Joh. 19:39 – Waarom gingen de vrouwen naar het graf?

Mattheüs 28:2 vs. Mar. 16:5 vs. Luk. 24:4 vs. Joh. 20:12 – Hoeveel engelen waren er?

Mattheüs 28:8 & Luk. 24:9 & Joh. 20:18 vs. Mar. 16:8 – Vertelden de vrouwen het, of niet?

Mattheüs 28:18 vs. Markus 6:5 – Heeft Jezus alle macht?

  Terug naar het overzicht: Fouten en contradicties in de Bijbel.

Share