Hoeveel Simeonieten waren er?

Vermeende contradictie tussen Numeri 1:23 en Numeri 26:14.

Numeri 1:23
zij die geteld waren uit de stam Simeon: negenenvijftigduizend driehonderd.

Numeri 26:14
Dit waren de geslachten van de Simeonieten: tweeëntwintigduizend tweehonderd.

Probleem: Volgens Numeri 1 waren er 59.000 Simeonieten, maar volgens Numeri 26 waren het er 22.300.

Antwoord: Dit zijn twee verschillende aantallen op twee verschillende tijdstippen. Tussen deze twee tellingen is zo’n veertig jaar verstreken. Gedurende die periode is een complete generatie uitgefaseerd en vervangen door een nieuwe generatie. Dat alleen is al genoeg om significante verschuivingen in bevolkingsaantallen te verklaren. Bovendien is er in die veertig nogal wat voorgevallen. Kennelijk zijn de Simeonieten daarbij zwaar getroffen. Onder meer de volgende gebeurtenissen hebben tussen beide tellingen plaatsgehad:

  • Brand in de legerplaats (Numeri 11:1-3).
  • Verloren veldslag (Numeri 14:39-45).
  • Een door God neergeslagen opstand (Numeri 16:41-50).
  • Aanvankelijke nederlaag (met weggevoerde krijgsgevangenen), maar uiteindelijke overwinning (Numeri 21:1-3).
  • Slangenplaag (Numeri 21:4-9).
  • Nog meer militaire overwinningen (Numeri 21:21-22:1).
  • Gods toorn wegens Israëls afgoderij van Baäl-Peor (Numeri 25).

Kortom, er is geen enkele reden waarom Numeri 26:14 in tegenspraak zou zijn met Numeri 1:23.

  Terug naar het overzicht: Fouten en contradicties in de Bijbel.

Share