Geloof en wetenschap

Vaak wordt gesteld dat geloof en wetenschap op gespannen voet staan. Doorgaans wordt dat gezien als een probleem voor de geloofwaardigheid van het christendom. Wij zijn van mening dat er feitelijk geen conflict is, en dat je volop overtuigd christen kunt zijn én wetenschap kunt bedrijven.

De komende maanden zullen hier artikelen geplaatst worden over allerlei vragen, zoals:

  • Wetenschap en geloof: conflict of harmonie?
  • Hoe biedt het christelijke wereldbeeld het fundament onder de wetenschap?
  • Welke grote wetenschappers waren gelovig?
  • Heeft de Kerk wetenschappers vervolgd en op de brandstapel gezet?
  • Heeft de Kerk de opkomst van de wetenschap bemoeilijkt of juist gestimuleerd?
  • Leerde de Kerk in de middeleeuwen dat de aarde plat was?
  • Wat zijn de argumenten voor ontwerp in de natuurkunde en biologie?

Voor vragen over schepping en evolutie verwijzen we je graag door naar de website van het Logos Instituut.

Tot nu toe hebben we binnen deze categorie drie artikelen:

Kon Homo erectus spreken?
Datum: 25 maart 2017 / Auteur: Klaas Roos / Niveau: 

Is het netvlies dom ontworpen?
Datum: 1 maart 2017 / Auteur: Ruben Jorritsma / Niveau: 

Waarom het christendom de wetenschap voortbracht
Datum: 22 februari 2017 / Auteur: Ruben Jorritsma / Niveau: 

Share