Jezus

Hier zullen de komende maanden artikelen geplaatst worden over vragen zoals:

  • Wat weten we, op basis van historisch bronmateriaal, van Jezus uit Nazareth?
  • Is Jezus echt uit de dood opgestaan?
  • Is Jezus de Zoon van God?
  • Wie is Jezus? Hoe kan ik hem leren kennen?

Tot nu toe hebben we hier nog maar één artikel:

Was Jezus getrouwd?
Datum: 1 februari 2017 / Auteur: Ruben Jorritsma / Niveau: 

Share