Schepping en evolutie

De evolutietheorie is (evenals de oerknaltheorie) voor veel mensen een reden om het christelijke geloof niet serieus te nemen. Want als we door evolutie zijn ontstaan, is er toch geen reden om nog te geloven in een Schepper? Toch zijn er een heleboel zeer sterke argumenten voor een Ontwerper.

De komende maanden zullen hier artikelen geplaatst worden over vragen zoals:

  • Wat zijn de argumenten voor ontwerp in de natuurkunde?
  • Wat zijn de argumenten voor ontwerp in de scheikunde?
  • Wat zijn de argumenten voor ontwerp in de biologie?

Vooralsnog verwijzen we je graag door naar Evolutie.EU en de website van het Logos Instituut.

Share