Hoe oud was Ahazia toen hij koning werd?

Vermeende contradictie tussen 2 Koningen 8:26 en 2 Kronieken 22:2.

2 Koningen 8:26
Ahazia was tweeëntwintig jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde één jaar in Jeruzalem. De naam van zijn moeder was Athalia, de dochter van Omri, de koning van Israël.

2 Kronieken 22:2
Ahazia was tweeënveertig jaar oud toen hij koning werd, en hij regeerde één jaar in Jeruzalem. De naam van zijn moeder was Athalia, de dochter van Omri.

Probleem: Was Ahazia 22 of 42 jaar oud toen hij koning werd?

Antwoord: Dit is het gevolg van een kopieerfout. Tweeëntwintig is het juiste getal. Dit wordt ondersteund door Syrische manuscripten en sommige manuscripten van de Septuagint, waar in 2 Kron. 22:2 niet tweeënveertig maar tweeëntwintig staat.

  Terug naar het overzicht: Fouten en contradicties in de Bijbel.

Share

Hoeveel opzichters stelde Salomo aan?

Vermeende contradictie tussen 1 Koningen 5:16 en 2 Kronieken 2:2.

1 Koningen 5:16
nog afgezien van de opzichters die door Salomo aangesteld waren en die over het werk gingen: drieëndertighonderd man die leiding gaven aan het volk dat het werk verrichtte.

2 Kronieken 2:2
En Salomo wees een getal aan van zeventigduizend man als lastdragers, en tachtigduizend man als steenhouwers in het bergland en drieduizend zeshonderd als opzichters erover.

Probleem: Volgens 1 Koningen waren er 3300 opzichters, maar volgens 2 Kronieken waren het er 3600.

Antwoord: Er zijn verschillende oplossingen geopperd, maar ik zou toch gaan voor een kopieerfout in 1 Koningen, waar oorspronkelijk ook 3600 stond. Dit is geen pure speculatie! Ten eerste kan 3600 gemakkelijk veranderen in 3300. Ten tweede bevat de Septuagint (een zeer oude Griekse vertalen van het Oude Testament) in 1 Koningen 5:16 nog het oorspronkelijke getal van 3600.

  Terug naar het overzicht: Fouten en contradicties in de Bijbel.

Share