Hoeveel mensen stierven er aan de plaag?

Vermeende contradictie tussen Numeri 25:9 en 1 Korintiërs 10:8.

Numeri 25:9
Het aantal van hen die aan de plaag stierven, was vierentwintigduizend.

1 Korintiërs 10:8
En laten wij geen hoererij bedrijven, zoals sommigen van hen hoererij bedreven hebben, en op één dag vielen er drieëntwintigduizend.

Probleem: Volgens Numeri stierven er 24.000 aan de plaag, maar volgens de Eerste Brief aan de Korintiërs 23.000.

Antwoord: In Numeri ontbreekt de limitering ‘op één dag’. De andere duizend slachtoffers kunnen op een later tijdstip omgekomen zijn.

  Terug naar het overzicht: Fouten en contradicties in de Bijbel.

Share