Drie of zeven jaar hongersnood?

Vermeende contradictie tussen 2 Samuel 24:13 en 1 Kronieken 21:11-12.

2 Samuel 24:13
Zo kwam Gad bij David. Hij maakte hem dit bekend en zei tegen hem: Zal er zeven jaar hongersnood over u komen in uw land? Of wilt u drie maanden vluchten voor uw vijanden, terwijl die u achtervolgen? Of zal er drie dagen pest in uw land zijn? Welnu, overweeg dit en zie wat voor antwoord ik Hem Die mij gezonden heeft, moet brengen.

1 Kronieken 21:11-12
11 Toen kwam Gad naar David, en zei tegen hem: Zo zegt de HEERE: Kies voor u:
12 óf drie jaar hongersnood, óf drie maanden weggevaagd worden voor uw vijanden, terwijl het zwaard van uw vijanden u inhaalt; óf drie dagen het zwaard van de HEERE: de pest in het land, met de engel van de HEERE die in heel het gebied van Israël verderf aanricht. Welnu, zie wat voor antwoord ik Hem Die mij gezonden heeft, moet brengen.

Probleem: Volgens 2 Samuel ging het om zeven jaar hongersnood, maar in 1 Kronieken om drie jaar hongersnood.

Antwoord: Deze contradictie is ontstaan door een kopieerfout in Samuel, waar ‘drie’ is veranderd in ‘zeven’. Oorspronkelijk ging het dus om drie jaar hongersnood, drie maanden vluchten of drie dagen pest. Het getal ‘zeven’ past hier niet mooi tussen.

Dat de tekst in 2 Samuël is veranderd door een slordige kopiist, blijkt ook uit de Septuagint (een zeer oude Griekse vertaling van het Oude Testament), waar de oorspronkelijke lezing van 2 Samuel nog in bewaard is gebleven:

2 Samuel 24:13 (Septuagint, Engelse vertaling)
And Gad went in to David, and told him, and said to him, Choose one of these things to befall thee, whether there shall come upon thee for three years famine in thy land; or that thou shouldest flee three months before thine enemies, and they should pursue thee; or that there should be for three days mortality in thy land. Now then decide, and see what answer I shall return to him that sent me.

Observaties:

  • Toen het boek Samuel oorspronkelijk onder Gods leiding werd geschreven, was het foutloos.
  • De fout die er sindsdien in is geslopen is gelokaliseerd en opgelost, het goede getal is gevonden.

  Terug naar het overzicht: Fouten en contradicties in de Bijbel.

Share