Wanneer kwam Nebuzaradan in Jeruzalem?

Vermeende contradictie tussen 2 Koningen 25:8-9 en Jeremia 52:12-13.

2 Koningen 25:8-9
8 Daarna, in de vijfde maand, op de zevende van de maand – dit jaar was het negentiende regeringsjaar van Nebukadnezar, de koning van Babel – kwam Nebuzaradan, de bevelhebber van de lijfwacht, de dienaar van de koning van Babel, in Jeruzalem.
9 Hij verbrandde het huis van de HEERE, het huis van de koning en alle huizen van Jeruzalem. Ja, alle huizen van de aanzienlijken verbrandde hij met vuur.

Jeremia 52:12-13
12 Daarna, in de vijfde maand, op de tiende van de maand – dat jaar was het negentiende regeringsjaar van koning Nebukadrezar, de koning van Babel – kwam Nebuzaradan, de bevelhebber van de lijfwacht, die in dienst stond van de koning van Babel, in Jeruzalem.
13 Hij verbrandde het huis van de HEERE, het huis van de koning en alle huizen van Jeruzalem. Ja, alle huizen van de aanzienlijken verbrandde hij met vuur.

Probleem: Kwam Nebuzaradan op de zevende dag van de maand in Jeruzalem, of op de tiende dag?

Antwoord: Zijn aanwezigheid in Jeruzalem zal meerdere dagen geduurd hebben. De 17de-eeuwse historicus bisschop James Ussher sprong flexibel om met deze schijnbare tegenstrijdigheid en wist het als volgt te harmoniseren:

3416d AM, 4126 JP, 588 BC
850 On the seventh day of the fifth month (Wednesday, August 24), Nebuzaradan, captain of the guard, was ordered by Nebuchadnezzar to enter the city. {2Ki 25:8} He spent two days preparing provisions. On the tenth day that month (Saturday, August 27), he carried out his orders. He set fire to the temple and to the king’s palace. He also burned all the nobleman’s houses to the ground, with all the rest of the houses in Jerusalem. {Jer 52:13 39:8}
James Ussher, The Annals of the World, The Fifth Age, p. 104

Er zijn allicht nog wel meer verklaringen te bedenken. Het is, zoals altijd, aan de scepticus om te bewijzen dat de twee verslagen werkelijk niet te verenigen zijn.

  Terug naar het overzicht: Fouten en contradicties in de Bijbel.

Share