Besnijden of niet besnijden?

Vermeende contradictie tussen Genesis 17:10 en Galaten 5:2.

Genesis 17:10
Dit is mijn verbond, dat gij zult houden tussen Mij en u en uw nageslacht: dat bij u al wat mannelijk is besneden worde;

Galaten 5:2
Zie, ik, Paulus, zeg u: indien gij u laat besnijden, zal Christus u geen nut doen.

Probleem: In Genesis geeft God aan Abraham de opdracht dat al zijn mannelijke nakomelingen moeten worden besneden. Maar in zijn brief aan de Galaten schrijft Paulus dat wie zich laat besnijden, niet door Christus gered kan worden.

Antwoord: Besneden zijn of niet besneden zijn is volkomen irrelevant voor de christen. Maar wat Paulus duidelijk wil maken (en wat blijkt uit de context van Galaten 5) is dat iemand die zich laat besnijden met als reden dat de wet dit voorschrijft, dat eigenlijk doet uit ongeloof in Jezus Christus.

Je laten besnijden om andere redenen (medische redenen, of uit respect voor de tradities van mensen met wie je contact hebt) is echter geen enkel probleem.

  Terug naar het overzicht: Fouten en contradicties in de Bijbel.

Share