Hoe oud was Ahazia toen hij koning werd?

Vermeende contradictie tussen 2 Koningen 8:26 en 2 Kronieken 22:2.

2 Koningen 8:26
Ahazia was tweeëntwintig jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde één jaar in Jeruzalem. De naam van zijn moeder was Athalia, de dochter van Omri, de koning van Israël.

2 Kronieken 22:2
Ahazia was tweeënveertig jaar oud toen hij koning werd, en hij regeerde één jaar in Jeruzalem. De naam van zijn moeder was Athalia, de dochter van Omri.

Probleem: Was Ahazia 22 of 42 jaar oud toen hij koning werd?

Antwoord: Dit is het gevolg van een kopieerfout. Tweeëntwintig is het juiste getal. Dit wordt ondersteund door Syrische manuscripten en sommige manuscripten van de Septuagint, waar in 2 Kron. 22:2 niet tweeënveertig maar tweeëntwintig staat.

  Terug naar het overzicht: Fouten en contradicties in de Bijbel.

Share