Worden Bethfagé en Bethanië door elkaar gehaald?

Een vermeende geografische fout in Markus 11:1 en Lukas 19:29.

Markus 11:1
En toen zij Jeruzalem naderden, bij Bethfagé en Bethanië, dicht bij de Olijfberg, zond Hij twee van Zijn discipelen uit,

Lukas 19:29
En het gebeurde, toen Hij dicht bij Bethfagé en Bethanië gekomen was, bij de berg die de Olijfberg heette, dat Hij twee van Zijn discipelen uitzond.

Probleem: Ze reisden vanuit Jericho naar Jeruzalem (zie Mar. 10:46 en Luk. 10:1), en kwamen langs Bethfagé en Bethanië. Maar die volgorde klopt niet, want op de route van Jericho naar Jeruzalem zouden ze eerst langs Bethanië komen en daarna pas bij Bethfagé.

Antwoord: Dit is alleen een fout als je de tekst overinterpreteert. Markus en Lukas zeggen helemaal niets over de volgorde waarop Jezus en de discipelen die plaatsen aandeden. Ze schrijven simpelweg dat ze bij “Bethfagé en Bethanië” aankwamen. Ze schrijven níet: “Bethfagé en daarna Bethanië”.

Bethfagé en Bethanië trouwens lagen maar een paar honderd meter bij elkaar vandaan. Ze lagen zo dicht bij elkaar, dat je gerust beide plaatsnamen kon noemen (in willekeurige volgorde) om grofweg het gebied aan te duiden waar ze zich op dat moment bevonden.

  Terug naar het overzicht: Fouten en contradicties in de Bijbel.

Share