De dorsvloer van Nakon of van Kidon?

Vermeende contradictie tussen 2 Samuël 6:6 en 1 Kronieken 13:9.

2 Samuël 6:6
Maar toen zij bij de dorsvloer van Nakon kwamen, strekte Uzza zijn hand uit naar de ark Gods en greep haar, omdat de runderen uitgleden.

1 Kronieken 13:9
Maar toen zij bij de dorsvloer van Kidon kwamen, strekte Uzza zijn hand uit om de ark te grijpen, daar de runderen uitgleden.

Probleem: Bij welke dorsvloer gleden de runderen uit, bij die van Nakon of bij die van Kidon?

Antwoord: Er zijn legio mogelijkheden:

  • Kidon was de eigenaar van de dorsvloer, terwijl Nakon de plaats was waar de dorsvloer lag, of andersom.
  • De eigenaar was zowel bekend als Kidon als Nakon.
  • De plaats waar de dorsvloer lag was zowel bekend als Kidon als Nakon.
  • 1 & 2 Samuël (oorspronkelijk één boek) is geschreven in de tweede helft van de 7de eeuw v.Chr. 1 & 2 Kronieken (ook oorspronkelijk één boek) is geschreven rond 400 v.Chr., ruim 200 jaar later dus. In de tussentijd was er van alles gebeurd, waaronder de verovering van Judea door de Babyloniërs. Het is heel goed denkbaar dat de plaatsnaam ondertussen was veranderd en de schrijver van Kronieken de nieuwe naamgeving aanhield.
  • Er is een kopieerfout gemaakt. Verschillende manuscripten variëren op dit punt.
  •   Terug naar het overzicht: Fouten en contradicties in de Bijbel.

    Share