Summerschool geloofsverdediging

Bijna iedere zomer organiseert Geloofsverdediging.nl een 5-daagse summerschool over geloofsverdediging voor studenten. Op deze cursus worden lessen gegeven door diverse goed gekwalificeerde docenten. Zie onderaan deze pagina het (voorlopige) rooster voor de summerschool in 2024.

De cursus is speciaal ontworpen om christelijke studenten te helpen om te gaan met vragen waar zij binnen hun opleiding of in contact met andere studenten tegenaan kunnen lopen, zoals de relatie tussen geloof en wetenschap of vraagstukken over LGBTQIA+. Het is ieder jaar weer een zeer leerzame en ook hartstikke gezellige ervaring.

Algemene informatie

Doelgroep: jongeren en studenten van ongeveer 17 t/m 25 jaar
Inschrijven: klik hier om je aan te melden
Kosten: €150,- (Overnachtingen en maaltijden zijn bij de prijs inbegrepen.)
Datum: 15 t/m 19 juli 2024
Locatie: Haarle (nabij Deventer)

Programma (nog in ontwikkeling)

Maandag
– Introductie apologetiek. Wat zijn verschillende apologetische benaderingen? Hoe breng je het in praktijk?
– Vrije wil. Is er een conflict met Gods alwetendheid en menselijke vrije wil? Is vrije wil überhaupt wel mogelijk, of is ons denken gedetermineerd?

Dinsdag
– Homoseksualiteit. Wat moet je hier als christen van denken? Hoe kun je omgaan met homofiele bij jezelf of bij mensen om je heen?
– De betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament.
Wat weten we over het auteurschap en de datering van de boeken van het NT? Geven de Evangeliën een eerlijk en betrouwbaar verslag van het leven van Jezus, of staan ze vol overdrijvingen en onwaarheden?

Woensdag
– Het probleem van het kwaad. Als God algoed en almachtig is, waarom is er dan kwaad in de wereld?
– Christen-zijn in deze maatschappij. In de eerste eeuwen vormden christenen een (vaak vervolgde) minderheid. Welke actuele lessen kunnen wij trekken uit de ervaringen van de vroege kerk?

Donderdag
– De canon. Hoe is de Bijbel ontstaan? Is het echt Gods Woord? Hoe weten we dat de juiste boeken erin zijn opgenomen? En staat de Bijbel niet vol contradicties?
– Wetenschap en geloof. Is er een fundamenteel conflict tussen die twee? Heeft de kerk wetenschappers vervolgd? Kun je oprecht gelovig zijn én wetenschapper?

Vrijdag
– Archeologie en het Oude Testament. Vallen de Oudtestamentische verhalen archeologisch te staven? Hoe zit het met de verovering van Kanaän en het koninkrijk van David en Salomo? Er wordt ook ingegaan op recente opgravingen.
– Schepping en evolutie. Hoe sterk staat de evolutionistische verklaring voor ons bestaan? Zijn de eerste hoofdstukken van Genesis wetenschappelijk verdedigbaar? Hoe moeten we de tekst interpreteren?

Share