Vertelden de vrouwen het, of niet?

Vermeende contradictie tussen de evangeliën.

Mattheüs 28:8
En zij gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap, en zij snelden weg om het Zijn discipelen te berichten.

Markus 16:8
En zij gingen haastig naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want beving en ontsteltenis had hen aangegrepen; en zij zeiden tegen niemand iets, want zij waren bevreesd.

Lukas 24:9
En toen zij teruggekeerd waren van het graf, berichtten ze dit alles aan de elf discipelen en aan alle anderen.

Probleem: Volgens Mattheüs en Lukas vertelden de vrouwen het aan de discipelen, maar volgens Markus zwegen ze als het graf (oké, opzettelijke woordspeling).

Antwoord: Deze discretie was natuurlijk slechts tijdelijk (ze moeten het uiteindelijk aan iemand verteld hebben, anders wisten we het nu niet). De informatie in Markus zou kunnen betekenen dat ze onderweg naar de discipelen niemand iets vertelden.

Er is overigens na Markus 16:8 veel variatie tussen verschillende handschriften. Sommige manuscripten sluiten af met vers 8, terwijl andere handschriften nog een aantal extra verzen bevatten. Er zijn ook handschriften waar tussen vers 8 en vers 9 nog een extra vers is ingevoegd, waar staat: “Alles wat hun opgedragen was, meldden zij in het kort aan de kring rond Petrus. Daarna stuurde Jezus zelf zijn leerlingen eropuit om van het oosten tot het westen de heilige en onvergankelijke boodschap van de eeuwige verlossing te verkondigen. Amen.” Volgens deze versie van Markus vertelden de vrouwen het dus wel degelijk aan een aantal volgelingen van Jezus.

  Terug naar het overzicht: Fouten en contradicties in de Bijbel.

Share