Een God van vrede of een God van geweld?

Een vermeende contradictie tussen Exodus 15:3 en Romeinen 15:33.

Exodus 15:3
De HEERE is een Strijder, HEERE is Zijn Naam.

Romeinen 15:33
En de God van de vrede zij met u allen. Amen.

Probleem: Volgens Exodus is God een strijder, maar volgens de Brief aan de Romeinen is Hij de God van de vrede. Dat is net zo tegenstrijdig als ‘een donkere lichtstraal’

Antwoord: Kom nou, dit is geen contradictie. God is compleet. God is de God van de vrede omdat vrede is wat Hij uiteindelijk wil. Maar om vrede te verkrijgen moet het kwade overwonnen worden. En dat vereist strijd.

  Terug naar het overzicht: Fouten en contradicties in de Bijbel.

Share