Hoeveel opzichters stelde Salomo aan?

Vermeende contradictie tussen 1 Koningen 5:16 en 2 Kronieken 2:2.

1 Koningen 5:16
nog afgezien van de opzichters die door Salomo aangesteld waren en die over het werk gingen: drieëndertighonderd man die leiding gaven aan het volk dat het werk verrichtte.

2 Kronieken 2:2
En Salomo wees een getal aan van zeventigduizend man als lastdragers, en tachtigduizend man als steenhouwers in het bergland en drieduizend zeshonderd als opzichters erover.

Probleem: Volgens 1 Koningen waren er 3300 opzichters, maar volgens 2 Kronieken waren het er 3600.

Antwoord: Er zijn verschillende oplossingen geopperd, maar ik zou toch gaan voor een kopieerfout in 1 Koningen, waar oorspronkelijk ook 3600 stond. Dit is geen pure speculatie! Ten eerste kan 3600 gemakkelijk veranderen in 3300. Ten tweede bevat de Septuagint (een zeer oude Griekse vertalen van het Oude Testament) in 1 Koningen 5:16 nog het oorspronkelijke getal van 3600.

  Terug naar het overzicht: Fouten en contradicties in de Bijbel.

Share

Hoeveel stallen had Salomo?

Vermeende contradictie tussen 1 Koningen 4:26 en 2 Kronieken 9:25.

1 Koningen 4:26
Salomo had ook veertigduizend paardenstallen voor zijn wagens, en twaalfduizend ruiters.

(In sommige vertalingen, waaronder de Nieuwe Bijbel Vertaling 2004 en de Groot Nieuws Bijbel, is 1 Koningen 4:26 geclassificeerd als 5:6.)

2 Kronieken 9:25
Verder had Salomo vierduizend stallen voor paarden en strijdwagens, en twaalfduizend ruiters. Die bracht hij onder in de wagensteden en bij de koning in Jeruzalem.

Probleem: 1 Koningen zegt dat Salomo veertigduizend paardenstallen had, maar volgens 2 Kronieken waren het er vierduizend.

Antwoord: Waarschijnlijk is de contradictie ontstaan door een kopieerfout in Koningen. Vierduizend paardenstallen is een realistisch aantal voor een land van die grootte en past beter bij het aantal ruiters.

Het is slechts een klein verschil in spelling, dus het niet onredelijk om te stellen dat “vier” gedurende het kopieerproces is veranderd in “veertig”:

  Terug naar het overzicht: Fouten en contradicties in de Bijbel.

Share