Aan hoeveel discipelen verscheen Jezus?

Vermeende contradictie tussen diverse teksten.

Markus 16:14
Later is Hij geopenbaard aan de elf, terwijl zij aanlagen, en Hij verweet hun hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofd hadden die Hem gezien hadden nadat Hij opgewekt was.

Lukas 24:33
En op datzelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem, en vonden de elf discipelen en hen die bij hen waren, bijeen.

Johannes 20:24
En Thomas, een van de twaalf, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam.

1 Korintiërs 15:5
en dat Hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de twaalf.

Probleem: Aan hoeveel discipelen verscheen Jezus? Waren het 11 discipelen (zoals in Markus en Lukas), 10 discipelen (zoals in Johannes: 12 minus Judas en Thomas) of 12 discipelen, zoals in de Eerste Brief aan de Korintiërs?

Antwoord: Het is niet onjuist om van ‘de elf’ of ‘de twaalf’ te spreken, ook al zijn er minder discipelen aanwezig. Deze termen worden hier gebruikt als titels van de groep discipelen van Jezus, niet als telwoorden. Op dezelfde wijze zouden wij kunnen zeggen dat ‘het Nederlands elftal’ op 18 februari 2004 met 1-0 heeft gewonnen in de oefenwedstrijd tegen Amerika, terwijl er in feite 17 spelers voor Nederland op het veld hebben gestaan.

  Terug naar het overzicht: Fouten en contradicties in de Bijbel.

Share