Verzoekt God mensen?

Vermeende contradictie tussen Genesis 22:1 en Jakobus 1:13.

Genesis 22:1 (Statenvertaling)
En het geschiedde na deze dingen, dat God Abraham verzocht; en Hij zeide tot hem: Abraham! En hij zeide: Zie, hier ben ik!

Jakobus 1:13 (Statenvertaling)
Niemand, als hij verzocht wordt, zegge: Ik word van God verzocht; want God kan niet verzocht worden met het kwade, en Hij Zelf verzoekt niemand.

Probleem: Volgens Genesis verzocht God Abraham, maar volgens Jakobus zou God nooit iemand verzoeken. (Voor de moderne lezer: ‘verzoeken’ of ‘in verzoeking brengen’ betekent zoiets als ‘verleiden’.)

Antwoord: Zoals aangegeven is deze keer de Statenvertaling gebruikt, een zeer ouderwetse vertaling van de Bijbel. In nieuwere vertalingen zijn deze twee teksten niet tegenstrijdig, omdat er in Genesis 22:1 andere woorden worden gebruikt. In zowel de NBG ’51 als de Nieuwe Bijbelvertaling als de Herziene Statenvertaling staat in Genesis 22:1 ‘op de proef stelde’ in plaats van ‘verzocht’.

Er is een verschil tussen verzoeken (verleiden) en op de proef stellen (testen).

Verleiden = proberen iemand ertoe te bewegen het kwade te doen. Dit is één van satans hobby’s.
Op de proef stellen = iemand in een situatie brengen waar een moeilijke beslissing genomen moet worden (in Abraham’s geval: gehoorzaam zijn aan God, of niet). Als God ons test doet Hij dat voor ons eigen bestwil. Het is leerzaam, we worden er sterker van en ons vertrouwen in God neemt toe. En als we in moeilijke situaties God blijven navolgen, sterkt dat onze volharding (Romeinen 5:3-4).

Staat de grondtekst dit onderscheid tussen op de proef stellen en verleiden toe? Ja, in Genesis staat er het Hebreeuwse woord ‘nasah’ terwijl in Jakobus het Griekse woord ‘peirazo’ staat. Beide kunnen zowel ‘op de proef stellen’ als ‘verleiden’ betekenen. De juiste vertaling van ‘nasah’ moet, gezien de context, ‘testte’ of ‘op de proef stelde’ zijn. De NBG ’51, NBV en HSV hebben dit dus correct vertaald.

  Terug naar het overzicht: Fouten en contradicties in de Bijbel.

Share