Is doodslag toegestaan?

Vermeende contradictie tussen Exodus 20:13 en 1 Samuel 15:3.

Exodus 20:13
U zult niet doodslaan.

1 Samuël 15:3
Ga nu heen, en versla Amalek, en sla alles wat hij heeft met de ban. Spaar hem niet, maar dood hen van man tot vrouw, van kind tot zuigeling, van rund tot schaap, en van kameel tot ezel.

Probleem: In Exodus verbiedt God doodslag, maar in 1 Samuël roept God op tot het uitmoorden van een heel volk!

Antwoord: Het is belangrijk het verschil in te zien tussen enerzijds het individu en anderzijds de staat of de overheid. Hetzelfde concept kennen we hier in Nederland, waar we een onderscheid hebben tussen publiekrecht en privaatrecht. Het gebod ‘Gij zult niet doden’ wil zeggen dat een individu niet op eigen gezag een ander individu mag vermoorden. Maar het wil niet zeggen dat de staat niet het recht heeft iemand het leven te benemen, hetzij in een oorlog, hetzij als veroordeling van een wetsovertreder.

Er is dus geen sprake van een contradictie. Wel roept de opdracht in 1 Samuël 15 vragen op over de morele verantwoording voor het doden van kinderen, die immers niet schuldig zijn aan de zonden van hun ouders. Voor dit soort vragen raden wij het boek Is God a Moral Monster? van Paul Copan aan.

  Terug naar het overzicht: Fouten en contradicties in de Bijbel.

Share