Waaruit bestond het leger van de Arameeërs?

Vermeende contradictie tussen 2 Samuel 10:18 en 1 Kronieken 19:18.

2 Samuel 10:18
Maar de Syriërs sloegen voor Israël op de vlucht, en David doodde van de Syriërs zevenhonderd wagenpaarden en veertigduizend ruiters. Ook versloeg hij Sobach, hun legerbevelhebber, zodat die daar stierf.

1 Kronieken 19:18
Maar de Syriërs sloegen voor Israël op de vlucht, en David doodde van de Syriërs zevenduizend wagenpaarden en veertigduizend man voetvolk. Ook doodde hij Sofach, hun legerbevelhebber.

Probleem: Ten eerste, versloeg David 700 of 7000 wagens? Ten tweede, versloeg hij 40.000 infanteristen of cavaleristen?

Antwoord: De eerste contradictie is waarschijnlijk veroorzaakt door een kopieerfout, waarbij 7000 hoogstwaarschijnlijk het correcte getal is. Er hoeft slechts een klein schrijffoutje plaats te vinden om 700 te veranderen in 7000.

Wat betreft het tweede, mogelijk hebben we hier te maken met veertigduizend dragonders. Dat zijn infanteristen die zich te paard verplaatsen. Tijdens de Amerikaanse revolutie werden dragonders ingezet door de Britten, net als de Arameeërs zonder succes.

  Terug naar het overzicht: Fouten en contradicties in de Bijbel.

Share